melžimo įrangos gamintojas

melžimo įrangos gamintojas
melžimo įrangos gamintojas statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs ar veikiantis juridinis asmuo, kuris gamina melžimo įrangą ir pažymi ją savo pavadinimu, prekės ženklu ar kitu skiriamuoju žymeniu. Melžimo įrangos gamintoju taip pat laikomas jo įgaliotasis atstovas, kai gamintojas nėra įsisteigęs Europos ekonominės erdvės valstybėje. ryšiai: susijęs terminasmelžimo įranga susijęs terminasmelžimo įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Melžimo įrangos tiekimo rinkai, montavimo ir tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • melžimo įrangos kokybės garantija — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Melžimo įrangos gamintojo, jo įgaliotojo atstovo ar įrangos platintojo įsipareigojimas be papildomo mokesčio tos įrangos savininkui grąžinti už įrangą arba jos sumontavimą sumokėtą sumą,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Europos Sąjungoje įsisteigęs juridinis asmuo, turintis melžimo įrangos gamintojo raštišką leidimą vykdyti jo vardu visus arba dalį įpareigojimų ir formalumų, susijusių su melžimo įrangos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos platintojas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Asmuo, kuris tiekia rinkai melžimo įrangą, įsigytą iš jos gamintojo arba importuotojo. ryšiai: susijęs terminas – melžimo įranga susijęs terminas – melžimo įrangos gamintojas susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • CE marking — CE ženklas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka visus gamintojui taikomus Europos Sąjungos reikalavimus. atitikmenys: angl. CE marking vok. CE Kennzeichnung pranc.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • CE ženklas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka visus gamintojui taikomus Europos Sąjungos reikalavimus. atitikmenys: angl. CE marking vok. CE Kennzeichnung pranc. marquage CE… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • CE-Kennzeichnung — CE ženklas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka visus gamintojui taikomus Europos Sąjungos reikalavimus. atitikmenys: angl. CE marking vok. CE Kennzeichnung pranc.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • marquage CE — CE ženklas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka visus gamintojui taikomus Europos Sąjungos reikalavimus. atitikmenys: angl. CE marking vok. CE Kennzeichnung pranc.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”